საქართველოს პროფესიონალ
ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია


Georgian Federation of
Professional Accountants and Auditorsაუდიტის ხარისხის კომიტეტი


საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაციის

აუდიტის ხარისხის კომიტეტი

 

I. კომიტეტის დებულება

II. კომიტეტის შემადგენლობა:

1. ანა კუსრაშვილი - თავმჯდომარე

 

 

ყველა უფლება დაცულია © 2015 Gfpaa.ge