საქართველოს პროფესიონალ
ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია


Georgian Federation of
Professional Accountants and Auditorsსაგადასახადო კომიტეტი


 საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია

საგადასახადო კომიტეტი

I.კომიტეტის დებულება

II. კომიტეტის შემადგენლობა:

1. დავით პაპიაშვილი - თავმჯდომარე 

 

ყველა უფლება დაცულია © 2015 Gfpaa.ge