საქართველოს პროფესიონალ
ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია


Georgian Federation of
Professional Accountants and Auditorsეთიკისა და დისციპლინარული კომიტეტი


საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია

ეთიკისა და დისციპლინარული კომიტეტი

 

I. კომიტეტის დებულება

II. კომიტეტის შემადგენლობა:

1. ვახტანგ ცაბაძე - თავმჯდომარე

 

ყველა უფლება დაცულია © 2015 Gfpaa.ge