საქართველოს პროფესიონალ
ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია


Georgian Federation of
Professional Accountants and Auditorsხარისხის მართვის ახალი სტანდარტების მიმოხილვა


2020 წლის მიწურულს აუდიტისა და მარწმუნებელი მომსახურების საერთაშორისო სტანდარტების საბჭომ (IAASB) კიდევ ერთი საეტაპო ღონისძიება განახორციელა გლობალური აუდიტორული პროფესიისთვის ხარისხის მართვის ახალი სტანდარტების გამოქვეყნებით...


დაწვრილებით

მცირე და საშუალო აუდიტორული ფირმების (SMPs) მხარდასაჭერი ღონისძიებები


მსფოლიო ბანკი გიწვევთ მორიგ ვებინარზე: „მცირე და საშუალო აუდიტორული ფირმების მომავალი: ბიზნესის დივერსიფიკაცია ახალი სერვისების შეთავაზების საშუალებით“...


დაწვრილებით

ბაფის პროფესიული სერტიფიცირების გამოცდების შედეგები


ბაფის პროფესიული სერტიფიცირების გამოცდის შედეგების სტატისტიკა (2021-თებერვალი) გამოქვეყნდება მოგვიანებით

გამოცდების შედეგები მოდულებისა და რეგისტრაციის ნომრების მიხედვით იხილეთ აქ

 

დაწვრილებით

პროფესიონალების მომზადება მომავლისთვის


ინ­დი­ვი­დუ­ა­ლუ­რი პრაქ­ტი­კის მქო­ნე პი­რე­ბი გლო­ბა­ლუ­რად პრო­ფე­სი­ის მთა­ვარ საყ­რ­დენს წარ­მო­ად­გე­ნენ. 2018 წელს ბუ­ღალ­ტერ­თა სა­ერ­თა­შო­რი­სო ფე­დე­რა­ცი­ის მი­ერ ჩა­ტა­რე­ბულ­მა მცი­რე და სა­შუ­ა­ლო პრაქ­ტი­კის მქო­ნე ფირ­მე­ბის გლო­ბა­ლურ­მა კვლე­ვამ გა­მო­ავ­ლი­ნა, რომ და­ახ­ლო­ე­ბით 6,000 რეს­პონ­დენ­ტი­დან 30% ინ­დი­ვი­დუ­ა­ლუ­რი პრაქ­ტი­კის მქო­ნე პი­რი იყო...


დაწვრილებით

პროფესიული სერტიფიცირების გამოცდები


პროფესიული სერტიფიცირების პრეტენდენტთა საყურადღებოდ!

ქვეყანაში მთავრობის მიერ გამოცხადებული შეზღუდვებიდან გამომდინარე შეიცვალა პროფესიული სერტიფიცირების თებერვლის გამოცდების გრაფიკი...

 

დაწვრილებით


ძირითადი პარტნიორები

ყველა უფლება დაცულია © 2015 Gfpaa.ge