საქართველოს პროფესიონალ
ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია


Georgian Federation of
Professional Accountants and Auditorsგანგრძობითი განათლება


 

2020 წლის განგრძობითი განათლების პროგრამა (SARAS-CPD-008/20 )

ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის 2020 წლის 16 ივლისის N 379 ბრძანებით აღიარდა საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაციის 2020 წლის განგრძობითი განათლების პროგრამა -SARAS-CPD-008/20

  • პროგრამა სავალდებულოა აუდიტორთა რეესტრში რეგისტრირებული ან/და რეგისტრაციის მსურველი სერტიფიცირებული პირებისათვის.

2020 წლის განგრძობითი განათლების პროგრამა  (SARAS-CPD-010/20)

ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის 2020 წლის 16 ივლისის N 405 ბრძანებით აღიარდა საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაციის 2020 წლის განგრძობითი განათლების პროგრამა -SARAS-CPD-010/20

  • პროგრამა გათვალისწინებულია სერტიფიცირებული ბუღალტრებისთვის, რომლებიც რეგისტრირებული არ არიან აუდიტორთა რეესტრში აგრეთვე, დაინტერესებული არ არიან აუდიტორთა რეესტრში რეგისტრაცით. 

განგრძობითი განათლების პროგრამა 2019

განგრძობითი განათლების პროგრამა 2018

 


დაწვრილებით
ყველა უფლება დაცულია © 2015 Gfpaa.ge