საქართველოს პროფესიონალ
ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია


Georgian Federation of
Professional Accountants and Auditorsჟურნალი „ბუღალტული აღრიცხვა


2020 წლის თებერვლიდან ჟურნალი  „ბუღალტრული აღრიცხვა“ მოგეწოდებათ ელექტრონული ფორმით...

 

დაწვრილებით

ბაფის პროფესიული სერტიფიცირების 2021 წლის ივლისის გამოცდები


სერტიფიცირების კანდიდატების საყურადღებოდ!

2021 წლის ბაფის ივლისის გამოცდების გრაფიკი და გამოცდებზე რეგისტრაციის ვადები...

 


დაწვრილებით

ბაფის პროფესიული სერტიფიცირების პროგრამაში ჩართვის მსურველთა საყურადღებოდ!


პრეტენდენტად რეგისტრაცია მიმდინარეობს ონლაინ. მსურველი ბაფის მეილზე - gfpaa@gfpaa.ge - აგზავნის საბუთებს და ამავე მეილიდან ელოდება პასუხს. საიტზე რეგისტრაციისათვის აუცილებელი დოკუმენტები იხილეთ ლინკზე 

http://gfpaa.ge/site/index.php?tid=33&color=green&lid=33... მე-4 პუნქტში. ახალი წიგნების ლექციებზე დარეგისტრირება ხდება ინსტიტუტის მსმენელთა ბაზიდან (ლექციებზე დარეგისტრირების ინფორმაცია და მსმენელთა ბაზა იხილეთ ინსტიტუტის საიტზე) - http://pbi.ge/?action=lectures

 


დაწვრილებით

სერტიფიცირების გამოცდების ანალიზი


F1/ბბ „ბუღალტერი ბიზნესში“ მოდულის გამოცდის პროგრამა და ფორმატი არ შეცვლილა -  საგამოცდო მასალა დაყოფილია ორ ნაწილად: ნაწილი მოიცავს ორმოც არჩევითპასუხიან (ათი 1-ქულიანი და ოცდაათი 2-ქულიანი) დავალებას, ხოლო ნაწილი - ხუთ 6-ქულიან მრავალდავალებიან ამოცანას...  


დაწვრილებით

პროფესიული სერტიფიცირების პრეტენდენტებს!


შეიცვალა საგამოცდო ტესტების ნიმუშები მოდულში: ,,საგადასახადო დაბეგვრა (F6).  2021 წლის საზაფხულო გამოცდები ჩატარდება მსგავსი ფორმატით. განახლებული ნიმუშები იხილეთ ლინქზე:

http://gfpaa.ge/site/index.php?tid=33&color=green&lid=33&sid=61


დაწვრილებით


ძირითადი პარტნიორები

ყველა უფლება დაცულია © 2015 Gfpaa.ge