საქართველოს პროფესიონალ
ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია


Georgian Federation of
Professional Accountants and Auditorsგამოცდის შედეგები


2024 წლის ივნისი გამოცდების შედეგები მოდულებისა და რეგისტრაციის ნომრების მიხედვით იხილეთ შემდეგ ლინკზე:

https://baf.ge/site/files/sertificirebis%20programa/gamocdebi/July%202024.pdf

ბაფის პროფესიული სერტიფიცირების გამოცდის შედეგების სტატისტიკა (2024 წლის ივნისის) გამოქვეყნდება მოგვიანებით. 

 

დაწვრილებით

შემაჯამებელი შეხვედრა მცირე და საშუალო საწარმოების განვითარების პროექტის (RSMEDP) ფარგლებში, 2024 წლის 15 მაისი


შვეიცარიის განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტოს (SDC) მიერ დაფინანსებულ
რეგიონებში მცირე და საშუალო საწარმოების განვითარების პროექტის (RSMEDP)
ფარგლებში, 2024 წლის 15 მაისს, შემაჯამებელი შეხვედრა გაიმართა ფინანსური
საკონსულტაციო სერვისების ხელმისაწვდომობის ზრდის შესახებ საქართველოს
რეგიონებში


დაწვრილებით

პროფესიული სერტიფიცირების კანდიდატების საყურადღებოდ!


ძვირფასო სერტიფიცირების კანდიდატებო, დაიწყო რეგისტრაცია 2024 წლის ივნისის გამოცდებზე. გთხოვთ წინასწარ გაეცნოთ გამოცდებთან დაკავშირებულ დეტალურ ინფორმაციას ბაფის ვებგვერდზე www.baf.ge - განათლება და სერტიფიცირება / სრული სასერტიფიკაციო პროგრამა / გამოცდები


დაწვრილებით

აკრედიტაციის აღიარება ACCA-ის მიერ


ბაფის პროფესიული სერტიფიცირების პროგრამა, რომელიც ბაფში დაინერგა 2000 წლიდან, აკრედიტებულია ACCA-ის  (ACCA-სერტიფიცირებულ ნაფიც ბუღალტერთა ასოციაცია)   მიერ. პროფესიული სერტიფიცირების პროგრამამ 2008 წელს, 2014 წელს და 2019 წლებში მიიღო და შესაბამისად 2024-2028  წლებში განაახლა ACCA-ის I და II ეტაპის აკრედიტაცია...


დაწვრილებით

დებულება მცირე და საშუალო ბიზნესის ბუღალტერთა კომპეტენციის დადასტურებისა და რეესტრის წარმოების წესის შესახებ


დებულება მცირე და საშუალო ბიზნესის  ბუღალტერთა კომპეტენციის დადასტურებისა და  რეესტრის წარმოების წესის შესახებ...

 

დაწვრილებით


ძირითადი პარტნიორები

ყველა უფლება დაცულია © 2015 Gfpaa.ge