საქართველოს პროფესიონალ
ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია


Georgian Federation of
Professional Accountants and Auditorsსაწევრო გადასახდელები


 

საწევროს გადასახდელის ოდენობა

ბაფის ყველა წევრი იღებს ვალდებულებას ყოველწლიური საწევრო შენატანის გადახდაზე.

საწევრო შენატანის გადახდა არის ერთ-ერთი აუცილებელი პირობა წევრობის შესანარჩუნებლად.

ბაფის გამგეობის მიერ დადგენილია წლიური საწევრო შენატანების შემდეგი ოდენობა:

ასოცირებული წევრისათვის - 12 ლარი.

ნამდვილი წევრისათვის (სერტიფიცირებული ბუღალტერი) - 60 ლარი.

ნამდვილი წევრისათვის (აუდიტორად რეგისტრირებული) - 120 ლარი.

კორპორაციული წევრისათვის (გასული წლის წლიური შემოსავლებიდან გამომდინარე):

 

წლიური შემოსავალი 

საწევრო შენატანი (ლარი)

1 მლნ. ლარის ჩათვლით

1.000 

1-5 მლნ. ლარის ჩათვლით

3.000

5 მლნ. ლარზე მეტი

5.000

 


ყველა უფლება დაცულია © 2015 Gfpaa.ge