საქართველოს პროფესიონალ
ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია


Georgian Federation of
Professional Accountants and Auditors







იურიდიული პირების გაწევრიანება


 

წევრობის კანდიდატმა უნდა შეავსოს და ბაფის საწევრო კომიტეტს წარუდგინოს განცხადება და ანკეტა (სხვა მოთხოვნები იხილეთ წევრობის დებულებაში)

სარეგისტრაციო ანკეტა


ყველა უფლება დაცულია © 2015 Gfpaa.ge