საქართველოს პროფესიონალ
ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია


Georgian Federation of
Professional Accountants and Auditorsგამოცემები


ბაფის გამოცემების მიზანია  ხელი შეუწყოს საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად ბუღალტერთა და აუდიტორთა პროფესიულ მომზადებას, გადამზადებასა და  კვალიფიკაციის შენარჩუნებას. 


ყველა უფლება დაცულია © 2015 Gfpaa.ge