საქართველოს პროფესიონალ
ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია


Georgian Federation of
Professional Accountants and Auditorsგანგრძობითი განათლება


2023 წლის აუდიტორების განგრძობითი განათლების პროგრამა

(SARAS-CPD-017/23)

ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის 2023 წლის 5 ივლისის  N429 ბრძანებით აღიარდა საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაციის 2023 წლის განგრძობითი განათლების პროგრამა - SARAS-CPD-017/23

  • პროგრამა სავალდებულოა აუდიტორთა რეესტრში რეგისტრირებული ან/და რეგისტრაციის მსურველი სერტიფიცირებული პირებისათვის.

 2023 წლის სერტ. ბუღალტრების განგრძობითი განათლების პროგრამა  

(SARAS-CPD-018/23)

ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის 2023 წლის 5 ივლისის N428 ბრძანებით აღიარდა საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაციის 2023 წლის განგრძობითი განათლების პროგრამა - SARAS-CPD-018/23

  • პროგრამა გათვალისწინებულია სერტიფიცირებული ბუღალტრებისთვის, რომლებიც რეგისტრირებული არ არიან აუდიტორთა რეესტრში აგრეთვე, დაინტერესებული არ არიან აუდიტორთა რეესტრში რეგისტრაცით. 

 2022 წლის სერტ. ბუღალტრების განგრძობითი განათლების პროგრამა  (SARAS-CPD-014/22)

2022 წლის აუდიტორების განგრძობითი განათლების პროგრამა (SARAS-CPD-015/22)

 2021 წლის განგრძობითი განათლების პროგრამა  (SARAS-CPD-012/21)

2021 წლის განგრძობითი განათლების პროგრამა (SARAS-CPD-011/21)

2020 წლის განგრძობითი განათლების პროგრამა (SARAS-CPD-008/20 )

2020 წლის განგრძობითი განათლების პროგრამა  (SARAS-CPD-010/20)

განგრძობითი განათლების პროგრამა 2019

განგრძობითი განათლების პროგრამა 2018

 

 

დაწვრილებით
ყველა უფლება დაცულია © 2015 Gfpaa.ge