საქართველოს პროფესიონალ
ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია


Georgian Federation of
Professional Accountants and Auditorsპარტნიორები


 

ბაფი დაარსების დღიდან აქტიურად თანამშრომლობს ბუღალტრული აღრიცხვისა და აუდიტის სფეროსთან დაკავშირებულ საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, საქართველოს სამთავრობო და არასამთავრობო სტრუქტურებთან, აკადემიურ სექტორთან და გაფორმებული აქვს შესაბამისი მემორანდუმები. ბაფის ძირითადი პარტნიორებია:

 • IFACბუღალტერთა საერთაშორისო ფედერაცია

                The International Federation of Accauntants

 • ACCA _ სერ­ტი­ფი­ცი­რე­ბულ ნა­ფიც ბუ­ღალ­ტერ­თა ასო­ცი­ა­ცია

                Assotiation of Chartered Certified accountants

 • BPP Learning Media _ საგამომცემლო დაწესებულება

 

 • Kaplan Foulks Lynch - საგამომცემლო დაწესებულება
 •  ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების საბჭო
 • აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტო
 • მსოფლიო ბანკის  "ფინანსური ანგარიშგების რეფორმის ცენტრი"
 • სახელმწიფო აუდიტის სამსახური
 • სსიპ - საჯარო აუდიტის ინსტიტუტი
 • შემოსავლების სამსახური
 • ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • პროფესიონალ ბუღალტერთა ინსტიტუტი
 • შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი
 • სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • ახალციხის  სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი
 • ბუღალტერთა მომზადების ცენტრი

2017 წლის ივნისში ვარშავაში გაფორმდა თანამშრომლობის მემორანდუმი ბაფსა და შემდეგ ორგანიზაციებს შორის:

ესტონეთის ბუღალტერთა ასოციაცია,

გერმანიის საგადასახადო მრჩეველთა ასოციაცია

ლატვიის სერტიფიცირებულ აუდიტორთა ასოციაცია

ლიტვის ბუღალტერთა ასოციაციის ალიანსი,

პოლონეთის ბუღალტერთ აასოციაცია

ბოსნიისა და ჰერცოგოვინის ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია,

უკრაინის ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია

იხილეთ დანართი

 


დაწვრილებით
ყველა უფლება დაცულია © 2015 Gfpaa.ge