საქართველოს პროფესიონალ
ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია


Georgian Federation of
Professional Accountants and Auditorsდისციპლინარული კომიტეტი


საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაციის

  ეთიკისა  და დისციპლინარული კომიტეტი

I. კომიტეტის დებულება

II. კომიტეტის შემადგენლობა:

  1. მიხეილ აბაიაძე - თავმჯდომარე
  2. გიორგი კვინიკაძე
  3. ივანე ჟუჟუნაშვილი
  4. მურადი ნარსია
  5. რუსუდან ჟორჟოლიანი
  6. ლავრენტი ჭუმბურიძე
  7. მალხაზ ვეფხვაძე
  8. ივანე ჯელია
  9. ლევან პაპიაშვილი

III. ბაფის წევრთა სამართალდარღვევების გამოვლენისა და დისციპლინარული პასუხისმგებლობის განსაზღვრის წესი

IV. ბაფის წევრის შეუსაბამო ქცევის ფაქტის განმხილველი კომისიის პოტენციური წევრები

ბაფის წევრთა სამართალდარღვევების გამოვლენისა და დისციპლინური პასუხისმგებლობის განსაზღვრის წესის მე-10 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ეთიკისა და დისციპლინარული კომიტეტის გადაწყვეტილებით დამტკიცდეს ბაფის წევრის შეუსაბამო ქცევის ფაქტის განმხილველი კომისიის პოტენციური წევრები

კომისიის პოტენციური წევრების შემადგენლობა

V. საჩივრის  განმხილველი საბჭოს პოტენციური წევრები

ბაფის წევრთა სამართალდარღვევების გამოვლენისა და დისციპლინური პასუხისმგებლობის განსაზღვრის წესის მე-11 მუხლის მე-5 პუნქტის შესაბამისად, ბაფის გამგეობის  გადაწყვეტილებით  დამტკიცდეს საჩივრის  განმხილველი საბჭოს პოტენციური წევრები:

საბჭოს შემადგენლობა

 


ყველა უფლება დაცულია © 2015 Gfpaa.ge