საქართველოს პროფესიონალ
ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია


Georgian Federation of
Professional Accountants and Auditorsსაწევრო კომიტეტი


საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაციის

 საწევრო  კომიტეტი

I. საწევრო კომიტეტის დებულება

II. დებულება ბაფის წევრობასთან დაკავშირებული პოლიტიკისა და პროცედურების  შესახებ

III. საწევრო კომიტეტის შემადგენლობა:

  1. ნიკო ბაკაშვილი - თავმჯდომარე
  2. თამარ ცუხიშვილი
  3. ლავრენტი ჭუმბურიძე 
  4. ნანა გელაძე
  5. მირანდა ვაჟბედაშვილი
  6. გიორგი მოლოდინი
  7. დავით ჭუმბურიძე 

ყველა უფლება დაცულია © 2015 Gfpaa.ge