საქართველოს პროფესიონალ
ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია


Georgian Federation of
Professional Accountants and Auditorsსტანდარტებისა კომიტეტი


საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაციის

 სტანდარტებისა და პრაქტიკის კომიტეტი

I. სტანდარტებისა და პრაქტიკის კომიტეტის დებულება

II. ბაფის თარგმნის პოლიტიკა და პროცედურები

III. კომიტეტის შემადგენლობა:

  1. თეიმურაზ ფარცხალაძე- თავმჯდომარე
  2. ვანო ჟუჟუნაშვილი
  3. ლელა კუპრაშვილი
  4. ვახტანგ ცაბაძე
  5. მიხეილ აბაიაძე
  6. ბაჩო ზარქუა
  7. ვახტანგ ნამორაძე
  8. გიორგი ნიქაბაძე
 

ყველა უფლება დაცულია © 2015 Gfpaa.ge