საქართველოს პროფესიონალ
ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია


Georgian Federation of
Professional Accountants and Auditorsსრული სასერტიფიკაციო პროგრამა


აღიარებული სრული სერტიფიცირების პროგრამა განახლდა ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის მიერ 2020 წლის 6 მაისს:  

სრული სასერტიფიკაციო პროგრამა (განახლებულია 24.12.2019 წლის მდგომარეობით)

სარეგისტრაციო № SARAS-IPD-0001

სრული სასერტიფიკაციო პროგრამის საგამოცდო პროცესი (განახლებულია 24.12.2019 წლის მდგომარეობით)

სარეგისტრაციო № SARAS-EXP-0001 

 

 

სრული სერტიფიცირების პროგრამა აღიარებულია ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის მიერ 2018 წლის 23 ივლისს: 

სრული სასერტიფიკაციო პროგრამა (ძველი ვერსია)
სარეგისტრაციო ნომერი SARAS-IPD-0001

სრული სასერტიფიკაციო პროგრამის საგამოცდო პროცესი  (ძველი ვერსია)

სარეგისტრაციო ნომერი SARAS-EXP-0001 

 

 

ყველა უფლება დაცულია © 2015 Gfpaa.ge