საქართველოს პროფესიონალ
ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია


Georgian Federation of
Professional Accountants and Auditorsპროფესიული სერტიფიცირების გამოცდებზე გამსვლელთა საყურადღებოდ!


ინფორმაცია ბაფის სერტიფიცირების გამოცდებზე რეგისტრაციის ბოლო თარიღის შესახებ მოდულების მიხედვით...

 

დაწვრილებით

გამოცდის ახალი ფორმატი


გაცნობებთ რომ შეიცვალა მოდულის -,,საქართველოს საგადასახადო კოდექსის“გამოცდის ფორმატი. გამოცდის ახალი ფორმატი ითვალისწინებს 20 ორქულიან კითხვას და სამ 20-ქულიან ამოცანას...


დაწვრილებით

ინფორმაცია ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულებით საგანმანათლებლო საქმიანობის განმახორციელებელი პირებისათვის


ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის №ნ-16 ბრძანებით დამტკიცებული პროფესიული სერტიფიცირების სტანდარტის 24-ე მუხლის  მიხედვით,  ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულებებით საგანმანათლებლო საქმიანობის განმახორციელებელი პირისათვის, ბუღალტერთა სასერტიფიკაციო  პროგრამის დისციპლინების (საგნების) აღიარებას, კომპეტენციის საბაზო დონეზე, ბაფი ახორციელებს...


დაწვრილებით

თქვენი ფირმის შენება და გაფართოება


საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაციამ (GFPAA) თარგმნა მოდული 3 –„თქვენი ფირმის შენება და გაფართოება“...

 

დაწვრილებით

ფირმის საქმიანობის დაგეგმვა


საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაციამ (ბაფი) თარგმნა – თქვენი ფირმის საქმიანობის დაგეგმვა აღნიშნული სახელმძღვანელო ითარგმნა აზიის განვითარების ბანკის ტექნიკური მხარდაჭერის პროექტის ფარგლებში...


დაწვრილებით
ყველა უფლება დაცულია © 2015 Gfpaa.ge