საქართველოს პროფესიონალ
ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია


Georgian Federation of
Professional Accountants and Auditorsსემინარი


ბაფის წევრებისათვის 2024 წელს დაგეგმილია  სემინარები, სხვადასხვა თემაზე.

ამ ეტაპზე მიმდინარეობს აპრილის თვეში დაგეგმილ სემინარებზე რეგისტრაცია.

სემინარები ჩატარდება ონლაინ ფორმატში, პროგრამა „Zoom“ ის გამოყენებით.

რეგისტრაციისთვის შეავსეთ სარეგისტრაციო ფორმა და გადახდის დამადასტურებელი საბუთი გადმოაგზავნეთ ბაფის ელ. ფოსტაზე baf@baf.ge

გადახდა შესაძლებელია  ბაფის საბანკო ანგარიშზე

სს თიბისი ბანკი - კოდი: TBCBGE 22,  ა/ა GE83TB0600000000700665

სს საქართველოს ბანკი - კოდი BAGAGE22, ა/ა GE30BG0000000525708648

დანიშნულებაშ მიუთითეთ- სახელი, გვარი, სემინარის დასახელება

 

სემინარი 1.

 10.04.2024 - 15:00-18:00 საათი;

 11.04.2024 - 15:00-18:00 საათი

თემა:  არარეზიდენტი ფიზიკური პირების დაბეგვრა;

· არარეზიდენტი იურიდიული პირების დაბეგვრა;

· არარეზიდენტი პირების დაბეგვრის არსებითი თავისებურებანი და საგადასახადო დეკლარირება და წარდგენა;

· დამატებული ღირებულების გადასახადი;

· დაბეგვრის თავისებურებანი;

· მიღებული ცვლილებები და ინტერპრეტაციები.

სემინარს გაუძღვება დავით მამრიკიშვილი, მმართველი პარტნიორი | საგადასახადო კონსულტანტი   

სემინარში (2 დღე) მონაწილეობის გადასახდელი:

ბაფის წევრებისათვის - 30 ლარი, დღგს ჩათვლით;

ბაფის არაწევრებისთვის - 60 ლარი, დღგს ჩათვლით.

რეგისტრაციისთვის გადადით ბმულზე : https://forms.gle/7UjUBNCsyYWfWnaC8

 

სემინარი 2 .

 

17.04.2024          
დრო: 15:00– 18:00

თემა: -  ფინანსურ ანგარიშგებაში წინა პერიოდის შეცდომების გასწორება

(მსს ფასს-ის მიხედვით)

სემინარს გაუძღვება ლელა კუპრაშვილი - ბაფის სტანდარტების კომიტეტის წევრი

სემინარში მონაწილეობის გადასახდელი:

ბაფის წევრებისათვის - 15 ლარი, დღგს ჩათვლით;

ბაფის არაწევრებისთვის - 30 ლარი, დღგს ჩათვლით.

რეგისტრაციისთვის გადადით ბმულზე:  https://forms.gle/D1ej78knuHEN626S7

 

სემინარი 3 .

 

30.04.2024          
დრო: 15:00– 18:00

თემა: -  ფულადი ნაკადების ანგარიშგების მომზადება.(მსს ფასს-ის მიხედვით)

სემინარს გაუძღვება ლელა კუპრაშვილი - ბაფის სტანდარტების კომიტეტის წევრი

სემინარში მონაწილეობის გადასახდელი:

ბაფის წევრებისათვის - 15 ლარი, დღგს ჩათვლით;

ბაფის არაწევრებისთვის - 30 ლარი, დღგს ჩათვლით.

რეგისტრაციისთვის გადადით ბმულზე https://forms.gle/292WhkgvTCzirQ4L6

 

 

ყველა უფლება დაცულია © 2015 Gfpaa.ge