საქართველოს პროფესიონალ
ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია


Georgian Federation of
Professional Accountants and Auditorsჟურნალი „ბუღალტული აღრიცხვა


არსებული რეალობიდან გამომდინარე, ჟურნალი  „ბუღალტრული აღრიცხვა“ მოგეწოდებათ ელექტრონული ფორმით...


დაწვრილებით

ბესსს-ის ეთიკის კოდექსის გამოკვლევა 5


ეთიკის ძირითადი პრინციპების დაცვის გარდა, დამოუკიდებლობის საერთაშორისო სტანდარტებით მოითხოვება, რომ საზოგადოებრივი პრაქტიკით დაკავებული პროფესიონალი ბუღალტრები დამოუკიდებელნი იყვნენ აუდიტის, მიმოხილვისა და სხვა მარწმუნებელი გარიგებების შესრულებისას... 


დაწვრილებით

ბესსს-ის ეთიკის კოდექსის გამოკვლევა 4


ბესსს-ის ეთიკის კოდექსი პროფესიონალ ბუღალტრებს ეხმარება შეასრულონ თავიანთი პასუხისმგებლობა - იმოქმედონ საზოგადოებრივი ინტერესების სასარგებლოდ. კოდექსი ქმნის კონცეპტუალურ საფუძვლებს (სამეტაპიან მიდგომას), რომელიც ყველა პროფესიონალმა ბუღალტერმა უნდა გამოიყენოს... 

 

დაწვრილებით

ინფორმაცია 2020 წლის სავალდებულო განგრძობითი სწავლების შესახებ


„განგრძობითი განათლების სტანდარტის“ მოთხოვნების შესაბამისად, სავალდებულო განგრძობითი სწავლების სემინარები  ბაფში ჩატარდება მიმდინარე წლის 21 სექტემბრიდან 25 ნოემბრამდე  პერიოდში...


დაწვრილებით

გამოცდის შედეგები


ბაფის პროფესიული სერტიფიცირების გამოცდის შედეგების სტატისტიკა (2020-ივლისი) გამოქვეყნდება მოგვიანებით

გამოცდების შედეგები მოდულებისა და რეგისტრაციის ნომრების მიხედვით იხილეთ შემდეგ ლინკზე:http://baf.ge/site/files/sertificirebis%20programa/gamocdebi/2020%20ivlisi.pdf


დაწვრილებით
ყველა უფლება დაცულია © 2015 Gfpaa.ge