საქართველოს პროფესიონალ
ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია


Georgian Federation of
Professional Accountants and Auditorsკომიტეტების ხელმძღვანელები


 

 

სტანდარტებისა და პრაქტიკის კომიტეტი – ფარცხალაძე თემური  

აუდიტის ხარისხის კომიტეტი – ხოროშვილი რუსლანი

საწევრო და პროფესიული ეთიკის კომიტეტი – ცუხიშვილი თამარი

პროფესიული განათლების კომიტეტი – დათიაშვილი კონსტანტინე 

საგადასახადო საკითხთა კომიტეტი – რუხაძე კახა 

დისციპლინარული კომიტეტი - აბაიაძე მიხეილი 


ყველა უფლება დაცულია © 2015 Gfpaa.ge