საქართველოს პროფესიონალ
ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია


Georgian Federation of
Professional Accountants and Auditorsკომიტეტების ხელმძღვანელები


 

 

სტანდარტებისა კომიტეტი – თეიმურაზ ფარცხალაძე 

აუდიტის ხარისხის კომიტეტი –ანა კუსრაშვილი

საწევრო კომიტეტი – ნიკო ბაკაშვილი

განათლების კომიტეტი – კონსტანტინე დათიაშვილი 

საგადასახადო კომიტეტი – დავით პაპიაშვილი 

ეთიკისა  და დისციპლინარული კომიტეტი - მიხეილი აბაიაძე 


ყველა უფლება დაცულია © 2015 Gfpaa.ge