საქართველოს პროფესიონალ
ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია


Georgian Federation of
Professional Accountants and Auditorsსაქმიანობის ანგარიში


საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაციის 2019 წლის საქმიანობის  ანგარიში...


დაწვრილებით

განცხადება


COVID-19-ის გავრცელების პრევენციის მიზნით საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია (ბაფი) ითვალისწინებს დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის რეკომენდაციებს და  მოუწოდებს ბაფის წევრებს,  სერტიფიცირების კანდიდატებს ისარგებლონ დისტანციური მომსახურებით. დამატებითი ინფორმაცია გამოქვეყნდება ბაფის ვებ გბერდზე.


დაწვრილებით

ბიუჯეტი


საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და  აუდიტორთა ფედერაციის მოსალოდნელი შემოსავლები და ხარჯები 2020 წლისათვის... 


დაწვრილებით

გამოცდის შედეგები


ბაფის პროფესიული სერტიფიცირების გამოცდის შედეგები (2020-იანვარი)


დაწვრილებით

საკადრო სტრატეგიის შემუშავება


ითარგმნა მცირე და საშუალო აუდიტორული ფირმების საქმიანობის მართვის სახელმძღვანელოს მოდული 4 „ადამიანური რესურსები: საკადრო სტრატეგიის შემუშავება“...


დაწვრილებით


ძირითადი პარტნიორები

ყველა უფლება დაცულია © 2015 Gfpaa.ge